Technologia waterjet wyróżnia się na innych metod przemysłowego cięcia tworzyw swoją wysoką wydajnością, precyzją oraz bezpieczeństwem. Jednak podobnie jak przypadku innych urządzeń, maszyny do cięcia wodą wymagają regularnego serwisowania i konserwacji do utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. W tym wpisie przedstawimy, jak prawidłowo serwisować maszyny do cięcia wodą z naciskiem na waterjet cięcie wodą.

Części i podzespoły wymagające regularnej konserwacji

Podstawowym krokiem w utrzymaniu maszyn do cięcia wodą jest regularna kontrola i konserwacja poszczególnych elementów. Głowice tnące to jedne z najbardziej narażonych na zużycie części maszyny do cięcia wodą. Ich stan wpływa bezpośrednio na jakość cięcia oraz na czas pracy urządzenia. Powinny one być sprawdzane co najmniej raz na zmianę pod kątem zużycia dysz oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Innymi elementami wymagającymi regularnej kontroli są zawory, rurki wysokociśnieniowe i sama pompa.

Szkolenia dla operatorów

Właściwe szkolenie operatorów maszyn do cięcia wodą jest niezbędne dla utrzymania wysokiej wydajności urządzenia oraz minimalizacji ryzyka awarii. Operatorzy powinni być zaznajomieni z teoretycznymi aspektami działania maszyn, a także posiadać umiejętności praktycznego obsługiwania wszystkich elementów systemu, takich jak regulacja ciśnienia na pompie, obsługa oprogramowania CAD/CAM czy nawet zwykła wymiana dysz.

Regularne przeglądy techniczne

Maszyny waterjet do cięcia wodą wymagają regularnych przeglądów technicznych. Przeglądy te powinny być przeprowadzane po osiągnięciu określonego limitu roboczogodzin – może on wynosić od 500 do nawet 1000 roboczogodzin. Przeglądy te obejmują kontrolę stanu technicznego maszyny, wymianę zużytych części oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzenia. Dodatkowo, przeglądy służą również identyfikacji potencjalnych problemów i ich eliminacji zanim wystąpią poważniejsze awarie.