Zwróć uwagę

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę oceniając system obróbki abradżetem

Dokładność

W celu uzyskania maksymalnej użyteczności i wydajności, system powinien być w stanie produkować części z tolerancją ± 0,127 mm z materiałów do grubości 3,81 cm. Wymaga to następujących właściwości:

Precyzyjny ruch X-Y za pomocą serwosterowanych dokładnie szlifowanych śrub z nakrętkami kulkowymi o zerowym luzie oraz dokładnie szlifowanych prowadnic liniowych o jakości odpowiedniej dla obrabiarek.
Wewnętrzna rama sztywno łącząca osie X-Y, strukturalnie połączona w całość z pomocniczym systemem, używanym do trzymania ciętego materiału na stole roboczym (co eliminuje przypadkowy ruch względny i drgania pomiędzy dyszą a obrabianym materiałem).
Integralny system tłumienia drgań do urządzeń o ruchu dyszy powyżej 72,6 cm wzdłuż krótszej osi (w ten sposób można tłumić drgania, jakich dysza może w przeciwnym wypadku doświadczyć na większych stołach X-Y).
Moduł pompy, który jest całkowicie oddzielny od stołu X-Y i systemu sterowania ruchem (zapewniający, że żadne drgania pompy nie są przekazywane na stół czy dyszę).
Dokumentacja producenta dotycząca dokładności i powtarzalności poprzez Renishaw Ball-Bar Test. Należy przetestować przynajmniej cztery szeroko rozstawione lokalizacje na stole X-Y utrzymując prędkość ruchu dyszy na poziomie przynajmniej 2,54 m na minutę.
System sterowania ruchem oparty na komputerze osobistym, który oblicza optymalne prędkości ruchu dyszy (w oparciu o obrabiany materiał i kształt) przed samym cięciem. Kontroluje on wymywanie i niezgodności na rogach i wokół krzywych.
System sterowania ruchem, który zapewnia łatwą regulację przesunięcia dyszy w oparciu o szerokość cięcia strumieniem wodnym.

 

Rozmiar stołu i ruch dyszy

Stół powinien być dostatecznie duży, aby utrzymać materiał w oparciu o standardowe miary; ruch dyszy powinien obejmować cięcie przynajmniej 2" dłuższe niż standardowe rozmiary. Na przykład standardowy materiał obrabiany 2'x4' powinien być cięty za pomocą dyszy, która może wykonać ruch przynajmniej 26"x50".

 

Eksploatacja i konserwacja przyjazna dla użytkownika

W systemie, który jest łatwy do utrzymania i nie wymaga znacznego doświadczenia od operatora ważne są następujące cechy:

Precyzyjny zespół dyszy z tuleją miksującą o stałym osiowaniu i otworem ułożyskowanym kamieniami szlachetnymi. Wymiana dyszy powinna być możliwa do przeprowadzenia w ciągu pięciu minut lub krótszym bez użycia specjalnych narzędzi; kompletny przegląd dyszy nie powinien zajmować dłużej niż piętnastu minut.
Osłona tulei miksującej dyszy (w celu zabezpieczenia przed uderzeniami ciętego materiału).
Prosty, niezawodny system pomiaru materiału ściernego za pomocą przepływu grawitacyjnego.
Możliwość cięcia zanurzeniowego, w tym szybka regulacja poziomu wody.
Możliwość automatycznego dynamicznego wykonywania otworów.
Regulowana/zdejmowana kratownica na której układany jest materiał.
Wielorakie pozycje spoczynkowe ("zero") określone przez użytkownika.
W pełni uszczelnione prowadnice X-Y i śruby z nakrętkami kulkowymi; mieszek ochraniający prowadnice nie powinien mieć poziomych "fałd".
Łatwo regulowana oś Z o możliwości ruchu pionowego przynajmniej 6 cali (15,24 cm).
Przyjazne dla użytkownika, oparte na ikonach oprogramowanie sterujące, które działa na komputerze stacjonarnym lub laptopie.
Wszechstronne szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji w siedzibie klienta.