Cięcie wodą - efekt stożka

Co to jest stożek?

Termin "stożek" odnosi się do ukośnych krawędzi materiału, które powstają podczas cięcia strumieniem wodnym lub strumieniem wodnym z materiałem ściernym. Ponieważ ta metoda obróbki powoduje żłobienie materiału, w sposób naturalny prowadzi do powstania stożka w miejscu cięcia, jako że krawędzie materiału wystawione są na działanie strumienia przez różne okresy.

 

Jakie są różne typy stożków?

Stożek w kształcie litery V


Stożek w kształcie litery V powstaje, gdy górna część cięcia jest szersza niż dolna. Jest to wynikiem tego, że strumień był obecny przez dostatecznie długi czas w danym obszarze, aby wyżłobić górną część materiału w stopniu większym niż dolną. Boki są żłobione również przez 'rozprysk wsteczny' gdy strumień zostaje odbity od materiału .

Oto najbardziej powszechny typ stożka.

Stożek w kształcie litery V

Stożek odwrócony

Stożek odwrócony występuje gdy górna część jest węższa niż dolna. Dzieje się tak w przypadku materiałów miękkich, gdy materiał zostaje nagle wyżłobiony lub gdy cięcie przebiega bardzo powoli. Strumień rozszerza się wraz ze wzrostem odległości od dyszy, z dolnej części materiału usuwa więcej materiału niż z góry.

Stożek odwrócony

Stożek baryłkowaty

Stożek baryłkowaty występuje gdy środkowa część jest szersza niż górna lub dolna. Stożek baryłkowaty występuje w bardzo grubych materiałach.

Stożek baryłkowaty

Stożek romboidalny lub trapezowy

Stożek romboidalny to zasadniczo normalny stożek w kształcie litery V, który został pochylony ponieważ dysza nie jest ustawiona pod kątem prostym do materiału.

Stożek romboidalny

Uwaga: Stożki na powyższych rysunkach zostały znacznie wyolbrzymione. Zwyczajny stożek jest prawie niedostrzegalny gołym okiem i najlepiej wykryć go stosując pomiary mikrometryczne.

Na wielkość i typ stożka najbardziej wpływa grubość materiału i jego twardość lub 'obrabialność. Chociaż wydaje się to nieco nielogiczne, cienkim materiałom przydarza się bodaj najgorszy stożek. Jest tak ponieważ strumień krótko przebywa w każdym obszarze więc nie ma możliwości równo wyżłobić materiału.

 

Jak można zminimalizować stożek?

Istnieje wiele różnych sposobów minimalizacji stożka:

 • W celu redukcji stożka ułożyć cienkie materiały w stos
  Jeżeli muszą Państwo pracować na cienkich materiałach, można je ułożyć jeden na drugim w stos (Oprogramowanie Make obejmuje "Stack Height Calculator" (kalkulator wysokości ułożenia w stos) w celu określenia optymalnej liczby arkuszy do ułożenia jeden na drugim, tak aby wykonać największą ilość części w jak najkrótszym czasie)
 • Użyć nowej dyszy i kamienia szlachetnego
  Nie ciąć materiału dyszą która ma za sobą „parę” godzin pracy tylko użyć nowej - dysza i kamień szlachetny w dobrym stanie zmniejszają występowanie stożka.
 • Stosować najwyższej jakości materiał ścierny
  Materiały ścierne o niższej jakości mogą zawierać cząstki o szerszym zakresie wielkości. Cząstki o różnych rozmiarach powodują uzyskiwanie nierównych krawędzi i większego stożka. Wynikiem stosowania materiałów ściernych o wyższej jakości jest uzyskiwanie bardziej równych krawędzi.
 • Używać dyszy o mniejszej średnicy kamienia szlachetnego
  Dysze takie jak Mini-Jet nozzle, tworzą mniejszy stożek po prostu dlatego, że sam strumień ma mniejszą średnicę.
 • Używać przechylnej głowicy dyszy
  Używać Tilt-A-Jet w celu przesunięcia stożka z wykonywanej części do odpadu, czego wynikiem są prawie pionowe krawędzie wycinanej części i większy stożek w odpadzie, gdzie nie ma to znaczenia.
 • Stosować niewielkie odległości
  Im bliżej materiału znajduje się dysza, tym strumień mniej się rozszerza i tym mniejszy stożek powoduje.
 • Zwalniać cięcie
  Wolniejsze cięcie powoduje mniejszy stożek w kształcie litery V. Sterownik OMAX-a przewiduje właściwą prędkość aby automatycznie zwolnić i skompensować stożek w obszarach o krytycznym znaczeniu (np. kąty proste lub ostre) po prostu przydzielając część ścieżki narzędziowej Quality of Minimum Taper (jakości minimalnego stożka).

 

 

 

mask